Заболявания на клепачите

klepach

Заболяванията на клепачите са свъзани с възпаления, травми, образувания с доброкачествен и злокачествен ход, възрастови изменения, чието лечение най-често е хирургично.

Халационът (ечемик) е най-честото възпаление на клепача. Получава се при лоша зрителна и комунална хигиена и отказ от ползване на очила. При липса на ефект от лечението в първите 1-2 седмици се препоръчва оперативен подход, който цели почистване на гнойното съдържимо на образуваната киста. Операцията е ефективна и не оставя никакви белези.

Ектропионът представлява обръщане на долния клепач навън, при което той се зачервява, секретира и дразни окото. Най-честите причини са възрастта и травматизма. Оперативното лечение е ефективно и трайно възстановява положението на клепача.

Ентропионът представлява обръщане на долния клепач навътре, при което миглите драскат окото, то се дрази, сълзи и зачервява. Най-честите причини са възрастта и травматизма. Оперативното лечение е ефективно и трайно възстановява положението на клепача.

Ксантелазмите са жълтеникави отлагания по клепачите с доброкачествен ход, често последица от повишен холестерол. Оперативното отстраняване най-често е по козметични съображения, може да се извърши с естетичен шев за да не останат белези.